rozmiar czcionki: A A A
Strona główna BIP Mapa witryny
(?)
Strona główna / Podstawy prawne / Akty wykonawcze
Wtorek, 21.03.2023 roku

Akty wykonawcze

Nazwa pliku Rozmiar Dodanie Ostatnia modyfikacja Pobierz
Kategoria: Akty wykonawcze [ 24 ]
Kodeks postępowania administracyjnego Kodeks postępowania administracyjnego 256 KB 2011-10-04 08:30:39 2011-10-04 08:00:00
2009.08.20 - Szczegółowe warunki odbywania stażu przez bezrobotnych. 2009.08.20 - Szczegółowe warunki odbywania stażu przez bezrobotnych. 198 KB 2010-12-03 13:32:05 2022-03-09 15:17:32
2009.08.18 - Szczegółowy tryb przyznawania zasiłku dla bezrobotnych, dodatku szkoleniowego, stypendium i dodatku aktywizacyjnego. 2009.08.18 - Szczegółowy tryb przyznawania zasiłku dla bezrobotnych, dodatku szkoleniowego, stypendium i dodatku aktywizacyjnego. 30 KB 2010-12-03 13:31:33 2022-02-18 14:14:55
2009.07.17 - Algorytm ustalania kwot środków Funduszu Pracy na finansowanie zadań w województwie. 2009.07.17 - Algorytm ustalania kwot środków Funduszu Pracy na finansowanie zadań w województwie. 36 KB 2010-12-03 13:30:54 2022-02-18 11:14:31
2009.05.25 - Wysokość zasiłku dla bezrobotnych. 2009.05.25 - Wysokość zasiłku dla bezrobotnych. 20 KB 2010-12-03 13:30:19 2022-02-18 11:14:38
2009.04.21 - Rozporządzenie w sprawie dokonywania refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej 2009.04.21 - Rozporządzenie w sprawie dokonywania refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej 342 KB 2010-12-03 13:29:43 2022-02-18 11:03:08
2009.04.16 - Rozporządzenie ministra pracy w sprawie przygotowania zawodowego dorosłych 2009.04.16 - Rozporządzenie ministra pracy w sprawie przygotowania zawodowego dorosłych 321 KB 2010-12-03 13:29:01 2022-02-18 10:29:16
2009.03.23 - Programy specjalne 2009.03.23 - Programy specjalne 218 KB 2010-12-03 13:28:08 2022-02-18 14:13:22
2009.02.02 - Agencje zatrudnienia 2009.02.02 - Agencje zatrudnienia 553 KB 2010-12-03 13:27:32 2022-02-18 09:41:10
2009.01.29 - W sprawie wydania zezwolenia na pracę cudzoziemca. 2009.01.29 - W sprawie wydania zezwolenia na pracę cudzoziemca. 376 KB 2010-12-03 13:26:59 2022-02-18 09:42:08
2009.01.29 - W sprawie określenia przypadków, w których zezwolenie na pracę cudzoziemca jest wydawane bez względu na szczegółowe warunki wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemców. 2009.01.29 - W sprawie określenia przypadków, w których zezwolenie na pracę cudzoziemca jest wydawane bez względu na szczegółowe warunki wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemców. 26 KB 2010-12-03 13:26:27 2022-02-18 09:42:17
2009.01.07 - Organizowanie prac interwencyjnych i robót publicznych oraz jednorazowa refundacja kosztów z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne. 2009.01.07 - Organizowanie prac interwencyjnych i robót publicznych oraz jednorazowa refundacja kosztów z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne. 39 KB 2010-12-03 13:25:29 2022-02-18 09:42:37
2008.03.05 - Wymagane dokumenty, tryb i kryteria rozdziału limitu zatrudnienia pracowników polskich w celu realizacji umów o dzieło przez polskich pracodawców w Republice Federalnej Niemiec. 2008.03.05 - Wymagane dokumenty, tryb i kryteria rozdziału limitu zatrudnienia pracowników polskich w celu realizacji umów o dzieło przez polskich pracodawców w Republice Federalnej Niemiec. 242 KB 2010-12-03 13:24:52 2022-02-18 09:43:00
2007.11.02 - W sprawie systemów teleinformatycznych stosowanych w publicznych służbach zatrudnienia. 2007.11.02 - W sprawie systemów teleinformatycznych stosowanych w publicznych służbach zatrudnienia. 578 KB 2010-12-03 13:24:18 2022-02-18 09:43:11
2007.10.17 - Wysokość wpłaty dokonywanej w związku ze złożeniem wniosku o wydanie zezwolenia na pracę cudzoziemca. 2007.10.17 - Wysokość wpłaty dokonywanej w związku ze złożeniem wniosku o wydanie zezwolenia na pracę cudzoziemca. 27 KB 2010-12-03 13:23:45 2022-02-18 09:44:36
2007.05.14 - Refundacja ze środków Funduszu Pracy kosztów szkoleń oraz wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne od refundowanych wynagrodzeń. 2007.05.14 - Refundacja ze środków Funduszu Pracy kosztów szkoleń oraz wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne od refundowanych wynagrodzeń. 35 KB 2010-12-03 13:23:13 2022-02-18 09:44:46
2007.04.26 - Refundowanie ze środków Funduszu Pracy wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom. 2007.04.26 - Refundowanie ze środków Funduszu Pracy wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom. 127 KB 2010-12-03 13:22:33 2022-02-18 09:44:55
2007.03.16 - Szczegółowe warunki prowadzenia przez publiczne służby zatrudnienia usług rynku pracy 2007.03.16 - Szczegółowe warunki prowadzenia przez publiczne służby zatrudnienia usług rynku pracy 406 KB 2010-12-03 13:21:55 2022-02-18 09:46:35
2006.11.21 - Opłacanie składek na Fundusz Pracy przez osoby podejmujące zatrudnienie lub inną pracę zarobkową za granicą u pracodawcy zagranicznego 2006.11.21 - Opłacanie składek na Fundusz Pracy przez osoby podejmujące zatrudnienie lub inną pracę zarobkową za granicą u pracodawcy zagranicznego 73 KB 2010-12-03 13:21:08 2022-02-18 09:45:06
2006.09.01 - Wykonywanie pracy przez cudzoziemców bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę - tekst ujednolicony 2006.09.01 - Wykonywanie pracy przez cudzoziemców bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę - tekst ujednolicony 48 KB 2010-12-03 13:20:21 2021-07-07 13:02:34
2005.10.25 - Tryb organizowania prac społecznie użytecznych. 2005.10.25 - Tryb organizowania prac społecznie użytecznych. 25 KB 2010-12-03 13:19:26 2021-07-05 10:14:18
2004.12.30 - Szczegółowe zadania i organizacja Ochotniczych Hufców Pracy. 2004.12.30 - Szczegółowe zadania i organizacja Ochotniczych Hufców Pracy. 28 KB 2010-12-03 13:18:40 2021-07-05 10:08:53
2004.11.26 - Rejestracja bezrobotnych i poszukujących pracy. 2004.11.26 - Rejestracja bezrobotnych i poszukujących pracy. 40 KB 2010-12-03 13:18:00 2022-02-18 09:45:17
2004.10.06 - Rady zatrudnienia. 2004.10.06 - Rady zatrudnienia. 12 KB 2010-12-03 13:17:00 2022-02-18 09:45:25

Powiatowy Urząd Pracy
w Białej Podlaskiej

ul. Brzeska 101
21-500 Biała Podlaska

Godziny urzędowania:
poniedziałek - piątek - 7.30 - 15.30
Przyjmowanie interesantów:
poniedziałek - piątek - 7.45
Rejestracja do 14:30

Telefon
83 341 65 00

Faks
83 341 65 57

E-mail:
pupbp@pupbialapodlaska.pl

 
Instrukcja BIP :: Zastrzeżenia :: Ochrona prywatności :: Dostęp do informacji publicznej nie udostępnionej w BIP :: Redakcja :: Jak szukać?
Udostępniający: Wojtal Łukasz (2011-10-04 08:00:00)
Wytwarzający/Odpowiadający: Domyślny wytwarzający z ustawień inCMS (2011-10-04 08:00:00)
Odwiedzin na tej stronie: 3335, Rejestr zmian